مراسم برش روبان جدید زمین بازی 2023

مدرسه ابتدایی هیوز تا به حال یک مراسم برش روبان فوق العاده برای زمین بازی جدید خود را، امروز صبح! برخی از این عکس ها را بررسی کنید. دانش اموزان بسیار هیجان زده بودند!

 

ویدئو یوتیوب

ویدئو توسط: جو لینچ