مدرسه راهنمایی جی اف کی

کالین کلارک
اصلی
هماهنگ کننده DASA
cclark@uticaschools.org

اندرو کیرپیک
دستیار مدیر (A-L)
akierpiec@uticaschools.org
315.368.6694

اندرو DeJesus
دستیار مدیر (M-Z)
adejesus@uticaschools.org
315.368.6688

لوگوی JFK Raider

رویدادهای آینده

فوریه
26
فوریه
27
فوریه
28
فوریه
29
مارس
1
مارس
4
مارس
5
مارس
6
مارس
7

این سایت با استفاده از PDF اطلاعاتی را فراهم می کند، برای دانلود نرم افزار Adobe Acrobat Reader DC به این لینک مراجعه کنید.