دبیرستان پروکتر

کن Szczesniak
سرپرست
هماهنگ کننده DASA
kszczesniak@uticaschools.org
شماره اصلی: 315.368.6404
فکس اصلی: 315.223.4896

دفتر: 315.368.6400 یا 315.368.6404
حضور: 315.368.6280 یا 315.368.6282
پرستار: 315.368.6432 یا 315.368.6433

رویدادهای آینده

چشم انداز ما

برای ارائه یک آموزش با کیفیت بالا که برای همه دانش آموزان در یک محیط امن و منظم قابل دسترسی است به طوری که آنها دانش، مهارت، و مهارت های لازم برای کالج و حرفه ای آماده است.

این سایت با استفاده از PDF اطلاعاتی را فراهم می کند، برای دانلود نرم افزار Adobe Acrobat Reader DC به این لینک مراجعه کنید.