Goals & Mission

چشم انداز ما

برای ارائه یک آموزش با کیفیت بالا که برای همه دانش آموزان در یک محیط امن و منظم قابل دسترسی است به طوری که آنها دانش، مهارت، و مهارت های لازم برای کالج و حرفه ای آماده است.