دبیرستان پروکتر

اندره پارادیس
اصلی
هماهنگ کننده DASA
aparadis@uticaschools.org
شماره اصلی: 315.368.6404
فکس اصلی: 315.223.4896

دفتر مرکزی: 315.368.6400 یا 315.368.6404
حضور و غیاب: 315.368.6280 یا 315.368.6282
پرستار: 315.368.6432 یا 315.368.6433

رویدادهای آینده

برنامه ID Badge

برنامه را با استفاده از کد QR صحیح بارگیری کنید.

اپل فروشگاه ID نشان برنامه

گوگل بازی فروشگاه نشان برنامه

 

 

 

چشم انداز ما

برای ارائه یک آموزش با کیفیت بالا که برای همه دانش آموزان در یک محیط امن و منظم قابل دسترسی است به طوری که آنها دانش، مهارت، و مهارت های لازم برای کالج و حرفه ای آماده است.

این سایت با استفاده از PDF اطلاعاتی را فراهم می کند، برای دانلود نرم افزار Adobe Acrobat Reader DC به این لینک مراجعه کنید.