براي استفاده از "سورا"،
لطفا روی لینک زیر کلیک کنید:
https://soraapp.com/library/oneidaherkimer

وقتي به "تورا" رسيدي،

  1. روی "انتخاب مدرسه خود" کلیک کنید
  2. دبیرستان توماس آر پروکتر
  3. نام کاربری و رمز عبور مدرسه خود را که برای ورود به شبکه استفاده می کنید را وارد کنید زمانی که در کلاس (همان شناسه گوگل خود را بدون @uticaschools.org)