مسابقه اسم حیوان دست اموز بهار واتسون

مسابقه بانی بهاری واتسون. دانش آموزان رای دادند که کدام معلم می خواهند لباس را ببینند چرا که بانی بهاری و خانم اسپنسر (معلم کلاس دوم) انتخاب شدند. اون دانش آموزان رو يه داستان خوند و آب نبات رو از دست داد