در باره ما

خانم هدر گالینسکی
اصلی
هماهنگ کننده DASA

دفتر اصلی: 6815-368-315
فکس: 7242-724-315

خانم دزینیچ
پرستار: 6803-386-315

ورود روزانه در 8:55 - 9:05
اخراج از ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می شود