اخبار منطقه - شهرستان اوتیکا جوانان نمایشگاه کار

شهر اوتیکا

سنین جوانان 14-21 سال

نمایشگاه کار جوانان

 در

شهر اوتیکا

دفتر جوانان

220 یادبود پارک وی

سه شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۳

1:00PM-3:00PM

 

شما قادر خواهید بود با کارفرمایان محلی در مورد اشتغال فصلی، پاره وقت یا دائمی صحبت کنید

 

اینجا را کلیک کنید برای آگهی دهنده