تماس با ما

ژنرال هرکیمر ابتدایی

ویلیام اسمیت / مدیر

 420 Keyes Rd، Utica، NY 13502

هماهنگ کننده DASA
wsmith@uticaschools.org

دفتر مرکزی: 315.368.6600
فکس: 315.792.2034
پرستار: 315.368.6602