جمع اوری کمک های مالی CHIPOTLE برای PROCTOR HS - JUNIOR CLASS

جمع اوری کمک های مالی CHIPOTLE برای PROCTOR HS - JUNIOR CLASS

جمع اوری کمک های مالی CHIPOTLE برای PROCTOR HS - JUNIOR CLASS
33 درصد از فروش رویداد به علت اهدا می شود
چهارشنبه، مارس 6|  4-8 بعد از ظهر
4815 تجاری دکتر، نیو هارتفورد، نیویورک، 13413
سفارش انلاین برای وانت با استفاده از کد CTE9PK3
یا این اگهی را در رستوران نشان دهید

دانلود بروشور در اینجا

برای سفارشات انلاین به حساب نسبت به جمع اوری کمک های مالی، انها باید برای وانت تنها از محل رستوران قرار داده شده، و در طول ساعات، جمع اوری کمک های مالی. سفارشات تحویل و کارت های هدیه واجد شرایط نیستند. حداقل 150 دلار فروش رویداد مورد نیاز برای دریافت هر گونه کمک مالی.