تماس با ما

مدرسه ابتدایی کلمبوس

 

الیزابت گرلینگ / مدیر

egerling@uticaschools.org
DASA هماهنگ کننده 934 اسلحه خانه درایو
اوتیکا، نیویورک 13501

دفتر مرکزی: 315.368.6520 / فکس: 315.792.2014

منشی: خانم پاملا کوبین
pcobane@uticaschools.org

پرستار: خانم استیسی کراکت
scrockett@uticaschools.org
دفتر مرکزی: 315.368-6523 / فکس: 315.368.6538

تکنولوژی: اقای کیسی روسو
crusso@uticaschools.org
خط راهنمایی فناوری اطلاعات: 315.368.6535