اطلاعات انتخابات

در حال اجرا برای هیئت مدیره مدرسه

از کجا رای بدهیم

من ثبت نام کردم؟

نامزدهای انتخاب به هیئت اموزش و پرورش ممکن است اطلاعات و دادخواست ها را در دفتر منشی هیئت مدیره منطقه مدرسه شهر اوتیکا، ساختمان اداری واقع در 929 York Street، Utica، NY 13502، بین ساعات 8:00 صبح و 4:00 بعد از ظهر از 1 مارس 2024 اغاز کنند.

به دستور هیئت آموزش و پرورش
کتی هیوز، منشی هیئت مدیره
ساختمان اداره
خیابان ۹۲۹ یورک
منطقه مدرسه شهر اوتیکا، اوتیکا، نیویورک 13502