خدمات مشاوره

بالا پنج در نیمکتدر طول سال های خود را در منطقه مدرسه شهر اوتیکا، شما با بسیاری از فرصت های هیجان انگیز و همچنین چالش های احتمالی ارائه شده است. مشاوران مدرسه UCSD با هم کار می کنند تا به کل جمعیت دانشجویی خدمت کنند و برای حمایت از شما و به اشتراک گذاری اطلاعات ارزشمند برای اطمینان از حرفه تحصیلی مثبت و موفق در دسترس هستند. این ماموریت برنامه مشاوره مدرسه UCSD است که همه دانش اموزان شایستگی های مربوط به امادگی کالج و حرفه ای، مهارت های تحصیلی، اگاهی از سلامت روان و توسعه اجتماعی-عاطفی را توسعه می دهند. ما بسیار هیجان زده هستیم که در این سفر با شما هستیم. لطفا مطمئن شوید که برای بررسی اغلب به عنوان ما به طور مداوم به روز رسانی سایت ما!