کسب و کار و امور مالی

هدر موات

مدیر ارشد مالی
(315) 792-2225
(315) 792-2299 [فکس]

تماس

خالی
دبیر ارشد مالی
(315) 792-2225

جوآن گیوتو
عامل خرید
(315) 792-2210

هیلی لالیر
خزانه دار
(315) 792-2240

نیکول فرارو
کتابدار ارشد
(315) 792-2234

خالی
منشی حساب
(315) 792-2244

سارا مک کامبلی
حساب منشی / حقوق و دستمزد
(315) 368-6024

کیمیکو توماس
حقوق و دستمزد
(315) 792-2220