مشاوران مدرسه متوسطه - گروه 1مشاوران مدرسه متوسطه - گروه 2

2023-2024 دایرکتوری مشاور مدرسه راهنمایی

تیم های مشاوره مدرسه متوسطه برای همه دانش اموزان ارزش قائل هستند. ما انتظار داریم که دانش اموزان ما با مهربانی با یکدیگر رفتار کنند. دانش اموزان به ایجاد و حمایت از محیطی که می خواهند در مدرسه یاد بگیرند و رشد کنند، کمک می کنند. هنگامی که ما به یکدیگر احترام می گذاریم و از یکدیگر حمایت می کنیم، یک جامعه مدرسه استقبال می کنیم که همه می توانند به ان افتخار کنند!

دبیرستان داناوان

مارک مولن
مشاور
(315) 368-6554
mmullen@uticaschools.org

جامی والریانو
مشاور
(315) 368-6553
jvaleriano@uticaschools.org

ارین اسکالیس
مشاور
(315) 368-6584
escalise@uticaschools.org

مدرسه راهنمایی جان اف کندی

کری دنتینو
مشاور
(315) 368-6647
cdentino@uticaschools.org

ملیسا هالپین
مشاور
(315) 368-6643
mhalpin@uticaschools.org

جکی استارزیاک
مشاور
(315)368-6646
jstarsiak@uticaschools.org

لیست باشگاه ها

داناوان مدرسه راهنمایی جان اف کندی

باشگاه هنر // خانم پاسکوالیکچیو
باشگاه درام // خانم تیلوتسون
8- مشاوره درجه یک // خانم اگرسیتس
انجمن افتخار ملی جونیور // اقای دبان
روزنامه تماشاگر // خانم ادامز
باشگاه سالنامه // اقای لئو
شورای دانشجویی // خانم برادبنت             

باشگاه هنر // خانم بیلی
باشگاه درام // خانم هوک
روزنامه // خانم بنت
سالنامه // خانم رابرتز
شورای دانشجویی // خانم گرین
کلاس هشتم // خانم رابرتز/ خانم کارنی


رویدادهای مهمی که در راه است

______________________________