جهت گیری دوران کودکی 2023-2024

جهت گیری دوران کودکی 2023-2024

ما یک شروع بزرگ به سال جدید 2023 UPK ما بود! با تشکر از تیفانی اکای، از استراتژی های اموزشی، برای امدن و اموزش همه معلمان و دستیاران معلم. ما هیجان زده هستیم که سال را با یک برنامه ارزیابی جدید، برنامه درسی و منابع جدید دانش اموزان و معلمان اغاز کنیم. معلمان هیجان زده و اماده برای شروع سال هستند!!

مشاهده گالری در اینجا