• خانه
  • اخبار
  • اطلاعیه جلسه ویژه هیئت مدیره اموزش و پرورش، دستور کار، گزارش سرپرست و پخش زنده برای 18 سپتامبر 2023

اطلاعیه جلسه ویژه هیئت مدیره اموزش و پرورش، دستور کار، گزارش سرپرست و پخش زنده برای 18 سپتامبر 2023

متوجه

 

برنامه

 

گزارش سرپرست

 

پخش زنده